Naschrift: Nederlandse ziekenhuizen toch echt te groot