De belasting van vliegtuigen door symmetrische remousstooten