Stedelijke transformaties: Actuele opgaven in de stad en de rol van de stedebouwkundige discipline; samenvattende bevindingen van stedebouwkundig onderzoek 1992-1997