Vluchthaven Wijdenes: Verzandingsprobleem in de vluchthaven