Belangrijke Nederlandse inspanning op het gebied van de jachtresearch