Gevolgen van de bodemdaling door aardgaswinning voor de Eemskanaalboezem in Groningen