Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken