Tien jaar natuurvriendelijke oevers en wat is nu het resultaat?