Toetsing ingegoten bekledingen, bestaande kennis en kennisleemten