Het Zwin, successen en lessen: Bresgroeiexperimenten 6 en 7 oktober 1994 "Het totale experiment geslaagd"