Vergelijking van monitoringstrategieën op basis van HERMES-monitoringsfilosofie: Case studie: gewapend betonnen ligger