Een onderzoek naar de periodiciteit in kuberingsreeksen