Stormvloedkering Oosterschelde: Stabiliteit damaanzetten