De invloed van cylinders in een aanstroomgoot van een Venturi-goot