Predictie gronddeformaties: Case Betuweroute km 16.7