Zevenaar, interventie van tabaksfabriek TURMAC: Verweving van landschappelijk en stedelijk weefsel