Stabiliteit van Basalton 30 STS+ steenzetting bij golfaanval