De toepassing van biomimetica op de woningbouw in overstromingsgebieden