Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen