Evaluatie van de uitgevoerde suppleties bij Egmond op basis van Argus video waarnemingen