Geloof in Transformatie: Een keuze- en haalbaarheidsmodel voor de functie na transformatie van kerken uit de wederopbouw