Opgaven stelsels differentiaalvergelijkingen: Lineaire stelsels met constante coëfficiënten