Kunnen wegkantsystemen al door in-carsystemen vervangen worden?