Parameterschatting in een stelsel gewone niet-lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde