Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw (volume 5, issue 11)