Geleidelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van bruggen op Spuds