Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter