Een algemeen toepasbare definitie voor de toetsnorm voor waterveiligheid