Enige optimalisatie-aspecten voor supersoon kruisende vliegtuigen met subsone voorrand