De harmonische methode: Het herleiden van de differentiaal vergelijkingen