Getijberekening door integratie langs karakteristieken