Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota