Evaluatie van een aantal glijvlakberekeningsmethoden