Searched for: author%3A%22Koppels%2C+P.W.%22
(1 - 16 of 16)
document
Echeverri Agudelo, N. (author), Jylhä, T.E. (author), Koppels, P.W. (author)
The increasing competitive pressures and dynamic user preferences have resulted in a fast-paced and uncertain business environment. In the face of these circumstances, organizations are looking into alternatives to incorporate flexibility to become more adaptive and responsive to change. In this line, co-working, typically associated with...
journal article 2021
document
Binnekamp, R. (author), Nase, I. (author), Koppels, P.W. (author), Remøy, H.T. (author)
The department of MBE was originally called Real Estate & Project Management (BMVB: ‘Bouwmanagement & Vastgoedbeheer’) covering the domains of construction management and real estate management. The “raison d’être” for this new department was based on the recognition that a fair amount of architecture graduates were more interested in...
book chapter 2016
document
Ziermans, B. (author), Dröes, M. (author), Koppels, P.W. (author)
Deze studie richt zich op het verklaren van de incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt. De belangrijkste bijdrage is dat er in de analyse naast gebouw/locatie- en contractgegevens ook informatie wordt meegenomen over de actoren die betrokken zijn bij een transactie. Zo blijkt uit dit onderzoek het type verhuurder een belangrijke determinant...
journal article 2016
document
Dröes, M. (author), Biermans, B.O. (author), Koppels, P.W. (author)
Using a unique transactions dataset, this paper examines the determinants of lease incentives in the Amsterdam office market. The study focusses on the type of landlord involved (institutional/privately owned) and whether the tenant or landlord used an advisor to help them with the transaction. The results show that an institutional landlord,...
conference paper 2016
document
Boots, R. (author), Koppels, P.W. (author), Remøy, H.T. (author)
lecture notes 2014
document
Borst, J.I.M. (author), Remøy, H.T. (author), Koppels, P.W. (author)
lecture notes 2014
document
Remoy, H.T. (author), Koppels, P.W. (author), Lokhorst, J. (author)
Door financiële en vastgoed crisissen en het nieuwe werken krimpt de behoefte aan kantoorruimte en kantoormarkten worden vervangingsmarkten zonder kwantitatieve behoefte aan nieuwe kantoorgebouwen: In Nederland staat momenteel 15% van de kantoorruimte leeg, waarvan 60% structurele leegstand, zonder perspectief op toekomstig gebruik. Bovenop dit...
conference paper 2013
document
Lokhorst, J. (author), Remoy, H.T. (author), Koppels, P.W. (author)
Door financiële en vastgoedcrisissen en het nieuwe werken krimpt de behoefte aan kantoorruimte. In Nederland staat momenteel 15% van de kantoorruimte leeg, waarvan 60% structurele leegstand, zonder perspectief op toekomstig gebruik. Bovenop de geregistreerde leegstand is er ook niet-geregistreerde leegstand; ruimte die gehuurd is of in eigendom...
journal article 2013
document
Khanna, C. (author), van der Voordt, Theo (author), Koppels, P.W. (author)
Purpose – The purpose of this paper is to show how international companies (can) use real estate as a means to reinforce corporate identity and to express brand values in order to evoke a positive image in today’s competitive world.<br/>Design/methodology/approach – The paper relies on a review of literature, seven case studies including...
journal article 2013
document
de Jonge, H. (author), Remøy, H.T. (author), van der Voordt, Theo (author), Zijlstra, H. (author), Borst, S (author), Rieuwerts, S (author), Koppels, P.W. (author)
Rapport in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester.
report 2013
document
Koppels, P.W. (author), Remøy, H.T. (author)
lecture notes 2012
document
Remøy, H.T. (author), Koppels, P.W. (author)
lecture notes 2012
document
Koppels, P.W. (author), Remøy, H.T. (author), El Messlaki, S. (author)
Vaak wordt aangenomen dat een ruimtelijke concentratie van structureel leegstaande kantoren resulteert in een verpaupering van het gebied (Remøy 2010). Verondersteld wordt dat dit de aantrekkelijkheid van de locatie als vestigingsplaats voor kantoorhoudende organisaties negatief beïnvloedt, waardoor de ‘willingnessto-pay’ afneemt. De relatie...
journal article 2011
document
Koppels, P.W. (author), Remøy, H.T. (author), El Messlaki, S. (author)
It is often assumed that a spatial concentration of structurally vacant offices results in a degradation of an area (Remøy 2010). It is argued that this has a negative influence on the attractiveness of a location for office accommodation, so that the "willingness-to-pay" of office organisations further decreases. The relationship between...
conference paper 2011
document
Scheltens, A (author), van der Voordt, Theo (author), Koppels, P.W. (author)
Much of our industrial heritage lost its function in the transition from an industrial to a more service-based economy. Meantime, changing consumer preferences have shortened the functional and economic life cycle of buildings to such an extent that many have become vacant and obsolete. Developers tend to prefer to demolish such buildings and...
conference paper 2009
document
Scheltens, A (author), van der Voordt, Theo (author), Koppels, P.W. (author)
Transformeren en herbestemmen van industrieel vastgoed is niet zonder risico’s.<br/>Er kunnen zich allerlei organisatorische, financiële, procedurele en technische obstakels voordoen. Niettemin zijn verschillende gebouwen met succes getransformeerd tot nieuwe functies. Andere projecten zijn in voorbereiding. Dit artikel laat zien dat het denken...
journal article 2008
Searched for: author%3A%22Koppels%2C+P.W.%22
(1 - 16 of 16)