Searched for: author%3A%22Van+der+Heijden%2C+J.J.%22
(1 - 9 of 9)
document
Ten Heuvelhof, E.F. (author), Van der Heijden, J.J. (author), Broekhans, B. (author), Van der Arend, S.H. (author), Van Bueren, E.M. (author), Harteveld, C. (author), Van Ruijven, T.W.J. (author)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tussen 22 december 2000 en 22 december 2009 is er gewerkt aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Nederland. In deze rapportage bespreken wij de evaluatie van de implementatie van de KRW, die wij tussen december 2009 en juni 2010 hebben uitgevoerd. In deze...
report 2010
document
Van der Heijden, J.J. (author)
journal article 2010
document
van der Heijden, J.J. (author)
This paper focuses on the impacts of hybrid forms of governance. Such hybrids are characterized by an arrangement of tasks and responsibilities, regarding regulatory governance, between public and private sector agencies. Empirically the paper is based on regulatory reforms in Australian and Canadian built environment policy. Within these...
conference paper 2009
document
Visscher, H.J. (author), van der Heijden, J.J. (author), Meijer, F.M. (author)
De betekenis van technische voorschriften voor bouwwerken vastgelegd in het Bouwbesluit is onverminderd groot. De eisen dienen meerdere doelen zoals de bescherming van de belangen van eigenaren en gebruikers van gebouwen, van derden maar ook van maatschappelijke belangen. Voorschriften hebben alleen betekenis als ze ook gehandhaafd worden. De...
lecture notes 2009
document
Van der Heijden, J.J. (author)
It is often assumed that traditional regulatory regimes centered on governmental action will benefit from greater private sector involvement. And, under the catchy phrase "from government to governance" globally a wide variety of hybrid forms of governance has emerged. However, little empirical insight exists in the actual effects of such...
doctoral thesis 2009
document
Van der Heijden, J.J. (author)
Facing issues with regulatory enforcement through municipal agencies, governments in Australia have reformed the enforcement of public building regulations. As a result, the private sector has been introduced in building regulatory enforcement regimes with differences amongst jurisdictions. In this paper account is given of the present day...
conference paper 2008
document
van der Heijden, J.J. (author)
conference paper 2006
document
van der Heijden, J.J. (author), Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
conference paper 2006
document
van der Heijden, J.J. (author), Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
conference paper 2006
Searched for: author%3A%22Van+der+Heijden%2C+J.J.%22
(1 - 9 of 9)