Searched for: author%3A%22Van+der+Meer%2C+M.T.%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
van der Meer, M.T. (author), Liscio, E. (author), Jonker, C.M. (author), Plaat, Aske (author), Vossen, Piek (author), Murukannaiah, P.K. (author)
The key arguments underlying a large and noisy set of opinions help understand the opinions quickly and accurately. Fully automated methods can extract arguments but (1) require large labeled datasets and (2) work well for known viewpoints, but not for novel points of view. We propose HyEnA, a hybrid (human + AI) method for extracting...
conference paper 2022
document
Liscio, E. (author), van der Meer, M.T. (author), Cavalcante Siebert, L. (author), Jonker, C.M. (author), Murukannaiah, P.K. (author)
The pursuit of values drives human behavior and promotes cooperation. Existing research is focused on general values (e.g., Schwartz) that transcend contexts. However, context-specific values are necessary to (1) understand human decisions, and (2) engineer intelligent agents that can elicit and align with human values. We propose Axies, a...
journal article 2022
document
Liscio, E. (author), van der Meer, M.T. (author), Cavalcante Siebert, L. (author), Mouter, N. (author), Jonker, C.M. (author), Murukannaiah, P.K. (author)
The pursuit of values drives human behavior and promotes cooperation. Existing research is focused on general (e.g., Schwartz) values that transcend contexts. However, context-specific values are necessary to (1) understand human decisions, and (2) engineer intelligent agents that can elicit human values and take value-aligned actions. We...
conference paper 2021
document
Liscio, E. (author), van der Meer, M.T. (author), Jonker, C.M. (author), Murukannaiah, P.K. (author)
Value alignment is a crucial aspect of ethical multiagent systems. An important step toward value alignment is identifying values specific to an application context. However, identifying contextspecific values is complex and cognitively demanding. To support this process, we develop a methodology and a collaborative web platform that employs AI...
conference paper 2021
document
Pot, R. (author), Roelse, F.P. (author), Van der Meer, M.T. (author), Nushi, B.R.I. (author), Nelemans, J.P. (author)
The application of the Observational Method can contribute to an economic construction process and effective geotechnical risk management. Current project management practices and control of construction works lead to unfavourable conditions of its application. Throughout the realization of infrastructure, understanding of project risks and...
conference paper 2015
document
Pot, R. (author), Roelse, F.P. (author), Van der Meer, M.T. (author), Nushi, B.R.I. (author), Nelemans, J.P. (author)
The application of the Observational Method can contribute to an economic construction process and effective geotechnical risk management. Current project management practices and control of construction works lead to unfavourable conditions of its application. Throughout the realization of infrastructure, understanding of project risks and...
conference paper 2015
document
Jonkman, S.N. (author), Van der Meer, M.T. (author), Hardeman, B. (author)
Een verkenningsmissie na de overstromingen in Thailand in 2011 heeft meer inzicht gegeven in het functioneren van het waterkeringssysteem tijdens de ramp. Dijken bleken kwetsbaar door overloop, evenals de aansluitingen tussen dijken en constructies.
journal article 2012
document
Calle, E.O.F. (author), Kruse, G.A.M. (author), Van der Meer, M.T. (author), Halter, W.R. (author), Effing, B.M. (author)
Dit rapport bevat de verslaglegging van activiteit 2 uit het projectplan, namelijk het aangeven van benodigde schematisiringen voor grondmechanisch toetsen van dijken.
report 2009
document
Blommaart, P.J.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Stoop, J.D. (author), Zwang, L.W.A. (author), Calle, E.O.F. (author), Deutekom, J.R. (author)
Gedetailleerde en geavanceerde methoden voor de beoordeling van de macrostabiliteit binnenwaarts. Dit Technisch Rapport Actuele Sterkte van Dijken bevat een viertal methoden voor de invulling van een nauwkeuriger dimensionerings- en toetsmethodiek ten aanzien van de macrostabiliteit binnenwaarts: 1. restbreedteanalyse; 2. methode bewezen sterkte...
report 2007
document
Van der Meer, M.T. (author), Stoop, J.D. (author), Kapinga, H.S.O. (author)
Binnen het onderzoeksprogramma Steenbekledingen heeft voorliggend rapport betrekking op de verdere uitwerking van onderdeel 5.1: 'Algemeen Onderzoek; Toepassing probabilistische rekenmethoden; Kapstok probabilisme'. Een eerste opzet van dit onderdeel is reeds eerder gerapporteerd [Fugro 2004]. Het totale onderzoeksprogramma is nader beschreven...
report 2005
document
Bos, G. (author), Calle, E. (author), Jansen, H.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Smits, M.T.J.H. (author)
In dit rapport is de kennis gebundeld die is opgedaan bij het onderzoek naar de toepassing van kistdammen en diepwanden in waterkeringen. Het beschrijft onder meer een methode om een dergelijk kunstwerk te ontwerpen en/of te toetsen op een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsnivo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van dijken in het...
report 2004
document
Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author), Post, W.J. (author), Heemstra, J. (author)
Bundelt alle aspecten over waterspanningen, zoals die in de laatste decennia zijn ontwikkeld en in vigerende leidraden en voorschriften voor dijkbeheer en –ontwerp zijn genoemd. Voor verschillende typen dijkprofiel zijn concrete situaties in detail uitgewerkt. In dit rapport is in het bijzonder ingegaan op de praktische toepassing bij toetsen en...
report 2004
document
Lindenberg, J. (author), Van, M.A. (author), Koelewijn, A.R. (author), Zwanenburg, C. (author), Lambert, J.W.M. (author), van der Meer, M.T. (author), Teunissen, P.A.A. (author)
report 2002
document
Kremer, R.H.J. (author), Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author), Koehorst, B.A.N. (author), Calle, E.O.F. (author)
Dit Technisch Rapport is geheel gericht op de waterkerende functie en beoogt een bundeling te zijn van de geotechnische aspecten van waterkerende grondconstructies. Andere functies zoals wonen, verkeer, landbouw etc. komen derhalve uitsluitend ter sprake, voor zover er een wisselwerking is met de waterkerende functie. Nieuwe ontwikkelingen op...
report 2001
document
Calle, E.O.F. (author), Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author)
Hoofdstuk 2 bevat een leeswijzer waarin het gebruik van dit rapport vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. Tevens bevat dit hoofdstuk een begrippenlijst en een paragraaf over de rekenmodellen samenhangende veiligheidsfilosofie voor waterkeringen. De verschijnselen opbarsten piping, heave en achterloopsheid worden in hoofdstuk 3 beschreven....
report 1999
document
Van der Meer, M.T. (author), Moens, M.R. (author)
Op de dijken die buitenwater moeten keren dat onderhevig is aan getijbeweging en golfaanval (voornamelijk windgolven), is de verscheidenheid aan toegepaste bekledingstypen zeer groot. Teneinde meer inzicht te krijgen in de sterkte en de onderhoudsgevoeligheid van de diverse bekledingstypen, worden schaden aan deze dijkbekledingen al geruime tijd...
report 1990
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
In het kader van de dijkverbetering c.q. -verzwaring langs de rivieren worden momenteel studies uitgevoerd naar de veiligheid van bestaande dijken. Nagegaan wordt hierbij in hoeverre de dijken voldoen aan de (nieuwe) richtlijnen. Ook van de waterkeringen rond de Krimpener-/Lopikerwaard wordt nagegaan of deze voldoen aan de ontwerpnormen. In het...
report 1990
document
De Quellerij, L. (author), Nieuwenhuis, E.F.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
De opzet van onderhavig rapport is gebaseerd op een directe behandeling van de schadebeelden (dat wil zeggen de schadecatalogus en de bijbehorende schadeontwikkeling) voor de vier concrete dijkvakken. In hoofdstuk 2 wordt de hiervoor gevolgde methodiek beschreven. Vervolgens worden de schadebeelden voor de verschillende dijkvakken in de...
report 1989
document
Van der Meer, M.T. (author)
Een aanzet wordt gegeven voor het gebruik van probabilistische rekentechnieken bij de dimensionering van damwandconstructies. Hiertoe wordt een probabilistische advanced level II-berekening toegepast op een damwandconstructie die met de gangbare veiligheidsfactoren met de methode Slum is ontworpen. Er wordt alleen gekeken naar de gebruiksfase...
master thesis 1988
document
Bouwmeester, J (author), Drost, J.C. (author), Van der Meer, M.T. (author)
Voor het berekenen van de hydraulische aspecten als gevolg van de scheepsgeïnduceerde waterbeweging op beperkt water is een betere kennis gewenst van de vaarsnelheid van het schip. Dit vanwege het feit dat de vaarsnelheid en de scheepsgeïnduceerde waterbeweging in sterke mate onderling gerelateerd zijn. Voor bestaande vaarwegen die door bekende...
report 1986
Searched for: author%3A%22Van+der+Meer%2C+M.T.%22
(1 - 20 of 22)

Pages