Searched for: author%3A%22Wijbenga%2C+J.H.A.%22
(1 - 14 of 14)
document
Mosselman, E. (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 2007
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Stolker, C. (author), Goede, E.D. de (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Jagers, H.R.A. (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 2005
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1995
document
Stuip, J. (author), Kok, H.H. (author), Jorissen, R.E. (author), Willems, P.J.J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Wijbenga, J.H.A. (author), de Groot, M.B. (author), Schepers, J.D. (author), van der Hoek, A.W. (author), de Haan, W.A. (author), Plate, F. (author)
Door de CUR en TAW georganiseerd symposium naar aanleiding van het rivierhoogwater van 1995 en de maatregelen die toen getroffen zijn, alsmede het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de Waterkering. Onderdelen zijn: "WAS HET HOOGWATER HOOG?" - VOORLOPIGE ANALYSE HOOGWATERPERIODE JANUARI-FEBRUARI 1995 - HOOGWATER IN WATERSCHAP ROER EN...
report 1995
document
Wijbenga, J.H.A. (author), Veen, R. van der (author)
report 1994
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1993
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
Uitgangspunt van het onderzoek is de thans geldende veiligheidsnorm. Volgens deze norm moeten de dijken een afvoer kunnen keren met een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar. Uitgaande van deze norm hebben wij in Hoofdstuk 2 onderzocht wat de meest waarschijnlijke afvoer zal zijn bij de geldende veiligheidsnorm. We maken hierbij gebruik van...
report 1993
document
Termes, A.P.P. (author), Vries, M. de (author), Kalkwijk, J.P.T. (author), Fredsoe, J. (author), Driegen, J. (author), Ogink, H.J.M. (author), Rijn, L.C. van (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1986
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1981
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1981
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1981
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1980
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1979
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1978
Searched for: author%3A%22Wijbenga%2C+J.H.A.%22
(1 - 14 of 14)