Searched for: author%3A%22Willemsen%2C+J.%22
(1 - 1 of 1)
document
Willemsen, J. (author)
Sinds het begin van de jaren '90 worden er in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta op allerlei plaatsen natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden aangelegd. Deze oevers zijn goed voor de waterkwaliteit en vergroten het bergend volume van het watersysteem. Helaas is gebleken dat bij het maken van een inrichtingsplan voor...
report 2008