Searched for: classification%3A%22TPA5000%22
(1 - 4 of 4)
document
Dijkema, K.S. (author), Van Duin, W.E. (author), Dijkman, E.M. (author), Nicolai, A. (author), Jongerius, H. (author), Keegstra, H. (author), Jongsma, J.J. (author)
Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats te vinden. In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger...
report 2013
document
van Veen, J. (author)
Achter Uithuizen - Uithuizermeeden bevond zich een gedeeltelijk door de natuur, gedeeltelijk door mensenhand gevormde kwelder, welke in 1942/1943 door Domeinen werd ingepolderd op last van de Duitse overheid. Blijkens de vele beraadslagingen, welke hierover hebben plaatsgevonden, en de principiele verschillen van opvatting, welke daarbij aan het...
report 1944
document
Van Veen, J. (author)
Van de 4 plannen (A t/m D) is plan C als meest in aanmerking komend plan overgebleven. Voor plan C (ringdijk) werd een nieuwe begroting opgemaakt, waarbij tot een eindcijfer van 4 miljoen gulden werd gekomen. Dit bedrag had alleen betrekking op de watervrijmaking van Dordrecht en de daaruit voortvloeiende werken in de Oude Maas. Het kan dus...
report 1941
document
van Veen, J. (author)
Kostenvergelijking van verschillende methoden van landaanwinning middels kwelderwerken in Groningen.
report 1935
Searched for: classification%3A%22TPA5000%22
(1 - 4 of 4)