Searched for: classification%3A%22TPE600500%22
(21 - 37 of 37)

Pages

document
Van Essen, K. (author), Uytewaal, E. (author)
case study coastal expansion project
report 2005
document
Rankka, K. (author)
It is obvious that across Europe several, different approaches are applied for coastal and particularly erosion management, with economic assessment playing only a minor role. The Defra approach (including the point system) but also the OEEI guidelines (2000) could be a good starting point to introduce and develop more systematic and rigorous...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
Case study descriptions of coastal zone management in Estela (Portugal), Giardini naxox (Sicily, Italy), Isle of Wight (UK), Les Sables d'Olonne (France), Riga (Latvia) and Lido de Sète (France).
report 2005
document
Stowasser, A. (author)
report 2005
document
Dekeyne, C. (author)
This document has been prepared in the framework of the MESSINA project part-funded by the INTERREG III C West Zone programme. It aims at adapting the guidelines developed in the framework of EUROSION to the particular purposes of MESSINA. These guidelines are intended to help regional authorities willing to make a major contribution to coastal...
report 2004
document
Gamboa, G. (author), Komen, A. (author), Roca, E. (author)
This report describes a study case performed in the frame of the component 3 “Valuating shoreline” within the Messina project, Interreg III-C West. The aim of the Component 3 is to review concrete examples of economic analysis methodologies applied to shoreline management policy inside and outside Europe. This report presents the application of...
report 2004
document
Lievaart, M.A. (author), Pouwer, A.J. (author)
De Westerschelde is een zeer geschikt gebied voor jonge vis en garnalen. Vooral in het Mesohaliene gebied, het deel tussen Hansweert en de Nederlandse grens, komen hoge dichtheden aan bodemvissen en garnalen voor. Door de Jong et al. (1997) is verondersteld dat de beschikbare opgroeigebieden voor jonge vis en garnaal (ondiepwatergebieden en...
report 2003
document
Wolters, H.A. (author), Platteeuw, M. (author), Schoor, M.M. (author)
The first three chapters of this report offer introductions, each from their own viewpoint. In the first chapter, the focus point is the river landscape in general. Amongst others the history of human interference in the river landscape, theories on the ecological functioning of rivers and summaries of hydrological and morphological processes...
report 2001
document
Van der Loos, R.M.M. (author), Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. (author)
Milieuaspecten,natuurwaardenen de landschappelijke impact van een werk spelen een steeds grotererol in het ontwerp en de realisatie van projectenvan Rijkswaterstaat. De Leidraad Keuzemethodiek Dijken Oeverbekledingen I en II,die eind jaren tachtig verscheen, was een eerste aanzet tot het afweegbaar maken van milieuaspecten bij waterbouwkundige...
report 2001
document
Van Berchum, A.M. (author)
Dijkbekledingsmateriaal fungeert als substraat voor organismen. Het type steen is, naast de natuurlijke omstandigheden, medebepalend voor de soortenrijkdom. Gezien het streven oevers natuurvriendelijk te beheren, is het belangrijk de relaties tussen dijkbekleding en begroeiing te kennen. Daarom zijn verschillende steenbestortingen op de teen van...
report 1998
document
Sumanusajonkul, S. (author)
Environment-friendly bank protection by incorporating mangrove vegetation is a new concept in Thailand. The objectives of the study can be described as to make an inventory of using a systematic approach on environment-friendly bank protection as a case study with mangrove river bank in Thailand and to study on wave damping characteristic by...
report 1996
document
Cappendijk-de Bok, A.M. (author)
Beschrijving van het programma PLONS voor het berekenen van de uitwisseling van water tussen een natte strook langs een vaarweg en die vaarweg. Ook de theoretische achtergronden worden gegeven.
report 1994
document
Rijkswaterstaat, Directie Flevoland en NBLF Friesland willen op het ondiepe voorland in de Bocht van Molkwerum de natuurwaarden versterken. Dit gebied zal worden ingericht als een broedgebied voor kale grond-broeders (Sterns, Kluten en Plevieren) en een rust- en foerageergebied voor vogelsoorten zoals: Steltlopers, Meeuwen, Sterns, Eenden,...
report 1994
document
Cappendijk-de Bok, A.M. (author)
Toetsing van het programma PLONS (Positionering en lengteverdeling van openingen in een natte strookverdediging) aan praktijkmetingen uitgevoerd langs het kannal Wessem-Nederweert en langs den Zuid-Willemsvaart.
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
In het kader van dit onderzoek is nagegaan of de Structuurnota TAW volledig is met betrekking tot voor waterkeringen relevante milieu- natuur- en landschapsaspecten en, of gezien deze aspecten de nota evenwichtig en integraal geprioriteerd is; wat de visie is voor een optimale functie van waterkeringen ten behoeve van landschap en natuur, met...
report 1992
document
Helmer, W. (author), Litjes, G. (author), Overmars, W. (author), Barneveld, H. (author), Klink, A. (author), Sterrenburg, H. (author), Janssen, B. (author)
Hoe om te gaan met de Nederlandse riveren op een zodanige manier dat de natuur bevorderd wordt.
report 1992
document
Adriaanse, L.A. (author)
Voorliggende literatuurstudie geeft een overzicht van de verschillende mogelijke functies van oevers van binnenwateren en de (milieu-) factoren die een rol spelen. Vele oevers moeten worden beschermd tegen de eroderende werking van het water als gevolg van wind- en/of scheepvaartgolven en stromingen . Dit dient zo mogelijk op een...
report 1986
Searched for: classification%3A%22TPE600500%22
(21 - 37 of 37)

Pages