Searched for: classification%3A%22TPG110120%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Salauddin, M. (author)
In the design of rubble mound breakwaters, nowadays single layer systems using concrete armour units have become more common practice compared to conventional two layer systems. However, after the introduction of the accropode in eighties, a small number of single layer armour units have been developed over the years; for example core-loc, A...
report 2015
document
Bonfantini, F. (author)
The Crablock is a symmetrical unit, this in contrast to the units that have been applied most in the past. Essentially, this is the main difference. All other units have six “obstacles” that insure interlocking, but they are not symmetrical. All those units are placed randomly in a certain way with more or less contacts to neighbouring units. A...
report 2014
document
Bux, I. (author)
Experience has shown that the stability parameters relating to breakwater armour unit stability vary considerably for steep foreshores when compared to milder foreshore slope. Furthermore, the change from the deep water spectra (Tm0) to the shallow water wave spectra (Tm-1.0) does not fully explain the difference. Leading on from recent...
report 2007
document
Kuiper, C. (author), Van Gent, M.R.A. (author)
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft WL Delft Hydraulics opdracht gegeven voor het uitvoeren van 2D fysisch modelonderzoek ten behoeve van een mogelijke renovatie van de havendammen van IJmuiden. Het betreft enerzijds modelonderzoek om meer inzicht te verkrijgen in mogelijk optredende schademechanismen bij de huidige constructie (Proevenserie...
report 2006
document
Van der Meer, J.W. (author)
Bij WL is onderzoek uitgevoerd naar stabiliteit van breukstenen taluds bij (zeer) ondiepe voorlanden. De paper voor Coastal Structures 2003 "Stability of rock slopes with shallow foreshores" door van Gent, Smale en Kuiper is een samenvatting van het werk. Hierin wordt voorgesteld een andere periodemaat te nemen dan in de van der Meer formule en...
report 2004
document
Burcharth, H.F. (author)
This rapport includes two main topics for designing a rubble mound breakwater: 1. Geometrical properties and durability of rock materials 2. Structural integrity of concrete armour units Included in this rapport are some design diagrams for Dolos of different waist ratios.
report 1992
document
Sawaragi, T. (author)
In this paper, the hydraulic functions and stability of detached breakwaters and submerged breakwaters with wide crown widths are discussed. The following subjects with regard to detached and submerged breakwaters are discussed: - Function of detached breakwaters in controlling waves and wave-induced currents - Function of detached breakwaters...
report 1992
document
de Rouck, J. (author)
Onderzoek naar de stabiliteit van armour units op breuksteengolfbrekers en havendammen, met focus op betonnen elementen. Ontwikkeling van het HARO blok, toepassing van dit blok in de haven van Zeebrugge. Onderzoek naar de hydraulische en geotechnische faalmechanismen (glijvlakken), resultaten modelonderzoek en prototype metingen in Zeebrugge van...
report 1991
document
Koster, M.J. (author)
Overview of application of the Van der Meer formula in a probabilistic environment.
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Het eerste gedeelte van het M1983 onderzoek bestond uit ongeveer 300 proeven op kleine schaal naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Het resultaat kon worden samengevat in twee nieuwe praktische stabiliteitsformules waarin de meest belangrijke parameters waren bijeengebracht (verslag M1983 deel I) . Het tweede...
report 1989
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
report 1988
document
Stam, C.J.M. (author)
In dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tiJdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabil i teitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het eerste gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt aIleen de stabiliteit beschouwd van stortsteen bekledingen en golfbrekers. Het onderzoek is gedefinieerd uitgaande van een uitgebreide literatuurstudie en van...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
Verhagen, H.J. (author)
Methode van berekenen van breakwaters met de methode van Bruun en Günbak, door gebruik te maken van het Iribarrengetal, en zo de Hudson formule te verbeteren.
report 1980
document
Price, W.A. (author)
It is not possible to design rubble mound structures employing complex blocks entirely from first principles. Each type of armour unit exploits properties like weight, interlocking, inter-block friction etc, in varying degrees to achieve stability. This is one of the reasons that the empirical formulae often used are inadequate and why most...
report 1979
document
Bruun, P. (author), Günbak, A.R. (author)
Existing design formulas for rubble-mound breakwaters under wave attack contain the wave height, H, and the slope angle, cc, as parameters of the wave characteristics (for d/H > 3.0, d being the water depth in front or the structure) and structure characteristics (incl. permeability, roughness, interlocking-, etc.) excluding the effect of wave...
report 1977
document
Hudson, R.Y. (author)
Paper describing the development of the "Hudson formula" for the stability of armor on a breakwater.
report 1959
Searched for: classification%3A%22TPG110120%22
(1 - 20 of 22)

Pages