Searched for: classification%3A%22TPG120140%22
(1 - 3 of 3)
document
Jongeling, T.H.G. (author), Blom, A. (author), Jagers, H.R.A. (author), Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
In het kader van het Samenwerkingsproject 'Steenstabiliteit' met DWW-RWS is in hetjaar 2000 gewerkt aan het verbeteren van methoden voor het ontwerpen van granulaire verdedigingen van onderwaterbodems. Er is daarbij gezocht naar mogelijkheden om met een numeriek, 30-stromingsmodel (CFX) een representatieve grootheid voor de op de granulaire...
report 2003
document
Van Gent, M.R.A. (author), Wallast, I. (author)
In river and coastal engineering bed protections and near-bed rubble mound structures are often used to protect other structures such as river groins, pipelines and intake- and outfall structures for power-stations and desalination plants. From river engineering relatively extensive information is available for bed protections with currents as...
report 2001
document
Franken, A. (author), Ariëns, E. (author), Klatter, L. (author)
Afgelopen decennia zijn door de Rijkswaterstaat vele waterbouwkundige kunstwerken ontworpen en gebouwd waarbij de bodemverdediging een essentieel onderdeel vormt. Voor wat betreft de kuststreek valt hierbij te denken aan stormvloedkeringen zoals in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg, en afsluitingen van zeegaten en estuaria. Voor wat betreft...
report 1995