Searched for: classification%3A%22TPG210120%22
(1 - 17 of 17)
document
De Kok, J.M. (author)
De effecten op de kustlijn en andere morfologische gevolgen van de aanleg van de Eijerlandse dam zijn geëvalueerd, tien jaar na de aanleg in 1995. De dam heeft ruimschoots aan de doelstellingen voldaan: het te suppleren volume, noodzakelijk voor de handhaving van de basiskustlijn van de noordwestkust van Texel, is sterk afgenomen. Vermoedelijke...
report 2005
document
Crossman, M. (author), Segura-Dominguez, S. (author), Allsop, W. (author)
Coastal rock structures are widely used in coastal engineering for a variety of purposes, including controlling the morphological development of beaches and providing protection against coastal erosion or flooding by wave overtopping. Strict adherence to existing design guidance has resulted in many of these structures being built using multiple...
report 2003
document
Dean, R.G. (author)
Structural approaches can be employed to stabilize shorelines against erosion, to provide sheltered areas for swimming or for a myriad of other benefits. In this section, the emphasis will be on shoreline stabilization although much of the information and discussions presented would be equally applicable to accomplish other objectives. Three...
report 1992
document
Buitenrust Hettema, A.M.H. (author)
Door de Directie Noord-Holland, Dienstkring Texel is aan de DWW gevraagd een advies uit te brengen over de bestorting van de strandhoofden. Aan de huidige bestorting moet op dit moment teveel onderhoud gepleegd worden. In dit rapport zijn de hydraulische randvoorwaarden bepaald. De huidige bestorting is getoetst ten aanzien van statische en...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs de Nederlandse kust zijn in de loop der eeuwen een groot aantal strandhoofden en (na 1965) een kleiner aantal paalschermen gebouwd. Het doel van deze hoofden is het verminderen van de kusterosie. Hoofden zijn, naast de bouw van zeedijken, lange tijd het enige middel geweest om iets aan kustverdediging te doen. Veel hoofden zijn gepland en...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author), Butter, J. (author)
Door hun hoge ouderdom zijn veel strandhoofden in Zeeuwschvlaanderen aan renovatie toe. Het is daarbij de vraag of de huidige geometrie gehandhaafd dient te blijven. In deze nota wordt een methode beschreven om te komen tot een optimale en verantwoorde keuze van de hoogteligging van de strandhoofden.
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
Method to optimise the layout and dimensions of a groyne field on the basis of observations of existing groynes in the same area. The case has been wordked out for the coastline of Zeeuws Vlaanderen.
report 1985
document
Ontwerptekeningen en bestekstekeningen van strandhoofden langs de Nederlandse Noordzeekust.
report 1984
document
Anonymous, A. (author)
Open paalschermen worden in toenemende mate toegepast ter beteugeling van kusterosie zoals die onder meer op Walcheren voordoet. In Labaratorium de Voorst werden in 1971 en 1972 modelonderzoek uitgevoerd in een model met een vaste bodem. Het onderzoek was gericht op het vastleggen van de stroomsnelheidsreductie bij verschillende...
report 1973
document
Bakker, W.T. (author), Joustra, D.Sj. (author)
The aims of this paper are: 1. To publish some available coastal measurements and computations of more than local importance. 2. To investigate the influence of groynes in practice. 3. To investigate the motion of the gullies in the outer deltas. The following conclusions are drawn: 1. The gross littoral drift along the Dutch coast is of the...
report 1970
document
Anonymus, A. (author)
De Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat heeft op 18 juli 1966 het Waterloopkundig Laboratorium de opdracht gegeven een fundamenteel onderzoek in te stellen naar de werking van strandhoofden. Als stuurgroep bij dit onderzoek fungeert de Nederlandse Werkgroep Strandhoofden. De voor het onderzoek noodzakelijke...
report 1968
document
Bakker, W.T. (author)
A mathematical theory about phenomena that occur if on a coastal area groynes are constructed. The theory is a simplification: it just deals with one aspect. The starting point in the coastal equation of Pelnard-Considère and a linearisation between the transport along the groyne and the size of the 'step' in the coastline at the groyne. The...
report 1967
document
Bakker, W.T. (author)
A mathematical description of sand waves along a coast and the effect of blocking structures on this coast, like groynes and breakwaters.
report 1967
document
Lillevang, O.J. (author)
Wave and sand movement conditions must be right for a coastal groin to produce the beneficial effects it was built to achieve. Some groins produce no shoreline improvement; some groins prove harmful; some that act beneficially also cause harm elsewhere, and disputes follow. Design data are sparse, so experience and judgment become important...
report 1965
document
Berg, D.W. (author), Watts, G.M. (author)
A brief review of groin types and their respective functional designs is presented. Illustrative examples of conventional groins and some of the variations in the basic groin types, which have been constructed in the United States, are shown for comparative purposes.
report 1965
document
Dunham, J.W. (author)
The construction of relatively short groins to trap fillets of sand along coastal reaches characterized by prevailing littoral transport has become a well-known practice in coastal engineering. Less common, but often equally important, is the use of long groins to form artificial headlands which trap sand more or less permanently in artificial...
report 1965
document
van Veen, J. (author), Minikin, R.R. (author)
Discusion between van Veen and Minikin on the effectivity of groynes. Reading this discussion one should realise that at that time there was no clear understanding of wave driven longshore currents.
report 1952
Searched for: classification%3A%22TPG210120%22
(1 - 17 of 17)