Searched for: classification%3A%22TPJ1000%22
(1 - 10 of 10)
document
Eversdijk, P.J. (author), Kleef, M.J. (author), Kruithof, T. (author), Plate, S.E. (author)
Als basis voor een onderbouwde keuze van ontwerpvarianten voor Maasvlakte 2 en ter ondersteuning van de PKB/MER procedure, is in deze studie een aantal alternatieven uitgewerkt voor de zogenoemde bouwstenen Terrein, Zeewering en Golfbreker. De alternatieven zijn vooraf, door de Projectorganisatie Maasvlakte 2, geselecteerd naar aanleiding van o...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
General handbook for the planning and development of ports in developing countries.
report 1985
document
Postuma, A. (author), Meurs, K. (author), Paymans, P.J. (author)
Ten behoeve van de bouw van de nieuwe havenmond nabij Hoek van Holland, de definitieve toegang naar Europoort en de aanleg van de naderingsgeul voor diepstekende schepen, is in de periode van 1960 tot heden veel onderzoek verricht. Als onderdeel van de afsluiting van de werkzaamheden wordt een samenvattende rapportage én evaluatie gemaakt van...
report 1979
document
Aarse, J.A.A. (author), van Delden, D. (author), van Geest, H. (author), Keller, F. (author), Klinckhamers, L.A.A.M. (author), Monster, D. (author), Pilon, J.J. (author), Vis, A.E.R.E. (author), van de Weerdt, J. (author)
Beschrijving van de veranderingen in het gebied (Voorne-Putten, Rozenburg) door en direct na de watersnoodramp van 1953, de aanleg van de havens van Rotterdam (Botlek, Europoort), de opoffering van het natuurgebied “De Beer”, en de (nooit uitgevoerde) plannen om van heel Voorne-Putten een havengebied te maken.
report 1978
document
Reenders, R. (author), Van der Meulen, D.H. (author)
Deze havenuitbreiding omvat een reeds in uitvoering zijnde verbreding van het huidige havenkanaal tot een bodembreedte van 100 m op een diepte van N.A.P. -10 m, benevens een te maken verlenging van het bestaande havenkanaal in oostelijke richting en het maken van een nieuwe havenmond, welke wordt gesitueerd tegenover de dwarsverbinding van het...
report 1971
document
Burgert, R. (author), Kuiler, H.C. (author), Lange, G.C. (author), Prins, G. (author), Krietemeyer, J.H. (author), Hagenaar, J.M.C. (author), Keijzer, M.J. (author)
Verslag met een welkomstwoord van D.J. Wansink en R. Burgert, een inleiding door prof. Kuiler, en presentaties over de samenwerking tussen havens en de scheepsbouw, de sleutels van het deltagebied, de problematiek van de mechanisatie van de overslag van goederen, de ontwikkelingen in de scheepsbouw en de economische consequenties van de...
report 1966
document
de Groot, A.T. (author), Marinkelle, A.B. (author)
Historische beschrijving van het tot stand komen en het functioneren van de Nieuwe Waterweg in de periode 1866-1916, bevat gedetailleerde lodingskaarten van de monding en kaarten van het gebied met alle havens.
report 1916
document
Gelinck, W.G.C. (author)
Berging van een scheepswrak uit de vaargeul van IJmuiden
report 1915
document
Wortman, H. (author)
Economische analyse en technisch ontwerp van eenverbetering van de haven van Delfzijl.
report 1915
document
van den Broek, G.J. (author)
Verslag van een studiereis langs de Franse havens van Boulogne, Calais, Duinkerken, Dieppe, le Havre, Cherbourg en la Pallice. De Engelse havens Plymouth, Southampton, Newhaven, Folkestone, Dover en Qeenborough. In België: Ostende en Zeebrugge. Bevat ook plattegronden van deze havens.
report 1910
Searched for: classification%3A%22TPJ1000%22
(1 - 10 of 10)