Searched for: classification%3A%22TPL300400%22
(1 - 8 of 8)
document
Jansen, P.L.M. (author)
In het licht van het WIN-project en op grond van de notitie "Aanpak Wateroverlast" gaat het in dit project erom de spuimiddelen in de Afsluitdijk uiterlijk in 2007 zodanig vorm te geven dat deze in ieder geval tot halverwege de volgende eeuw (2050) voldoen aan de eisen die daar naar het huidige inzicht aan gesteld moeten worden. Belangrijkste...
report 2000
document
Groen, P. van (author)
report 1976
document
Groen, P. van (author)
report 1976
document
Groen, P. van (author)
report 1976
document
Groen, P. van (author)
report 1976
document
Groen, P. van (author)
report 1975
document
Groen, P. van (author)
report 1975
document
Groen, P. van (author)
report 1973
Searched for: classification%3A%22TPL300400%22
(1 - 8 of 8)