Searched for: contributor%3A%22De+Boer%2C+S.+%28mentor%29%22
(1 - 3 of 3)
document
Koppes, G.F.J. (author)
In het noordwesten van India (zie atb 1) ligt de deelstaat Gujarat. In de tijd van de Britse overheersing in India behoorde Gujarat tot het zogenaamde 'native India'. Het gebied bestond uit 30 a 40 staatjes met ieder een eigen bestuur. De deelstaat Gujarat beschikt over weinig havens die voldoende diep zijn voor zeeschepen. De havens waar...
master thesis 1994
document
Burger, A.M. (author)
Er is een twee-dimensionaal numeriek getijdemodel gemaakt voor een deel van het Nederlandse kustgebied, tussen Kijkduin en de kop van Schouwen-Duivenland. De basis voor de berekeningsmethode wordt gevormd door het rekenmodel van dr. J.J. Leendertse. Nadat het model geijkt is, zijn er enige wijzigingen in aangebracht. Hierdoor is het mogelijk...
master thesis 1978
document
De Haan, S.C. (author)
Dit verslag is het resultaat van een onderzoek van enige sedimenttransportformules. Het is opgezet in opdracht van het T.O.W. (Toegepast Onderzoek Waterkeringen) als voorbereidend onderzoek voor de keuze van een formule, die het beste tot een sedimenttransportformule voor een combinatie van stroom en golven kan worden omgewerkt. Het onderzoek...
master thesis 1977