Searched for: department%3A%22Innovation%255C+Systems%22
(1 - 20 of 108)

Pages

document
Niddha, V.S. (author)
Knowledge valorisation is the process of creating value from academic knowledge. Value creation from academic knowledge, especially technological research, can serve as a driver of economic growth. Therefore, improving valorisation results, i.e. value creation from academic knowledge is an issue that received a lot of attention the past years....
master thesis 2016
document
Kizhakenath, A. (author)
The introduction of intelligent meters - smart meters - to the electricity infrastructure should provide the grid intelligence the ability to cope with challenges and changes; thus, it is named smart grid (Verbong et al., 2013). We have learned that the smart grid system is a complex product system because its technologies, components and...
master thesis 2016
document
Kandpal, P. (author)
Role of innovation in enhancing the competitiveness and economic development of the organization, society, country and world is important. It thrives on the knowledge which is available in public and private domains. However, it is the ability to acquire, synthesize, utilize, and share and use of knowledge which can aid innovation. This thesis...
master thesis 2015
document
Koerts, R. (author)
The MBI ICT policy monitor. Based on the perception of the teacher on the use of ICT
master thesis 2014
document
Lee, J.Y. (author)
Feed-in tariffs (FIT) and Renewable Portfolio Standard (RPS) have been introduced as main support schemes to deploy wind power in major economies. Both policies involve a high cost burden to the public through either government expenditure or a surcharge on consumer electricity price, since wind is still more expensive for generation than...
master thesis 2014
document
Blik, T.G. (author)
Academic spin-off firms tend to grow slowly which decreases the effectiveness of policies enhancing the knowledge based economy. The average growth of the 105 academic spin-off firms in this research is 1.2 fte per year, however the median is only 0.4 fte per year. In order to increase the speed at which academic spin-off firms grow, insight in...
master thesis 2013
document
Erisman, R.M. (author)
Benefits of cloud computing to Small Medium-sized Enterprises (SMEs) seem obvious: financial savings (e.g. infrastructure savings, maintenance savings, etc.) and resource management advantage (e.g. skilled IT labor and equipment, resource flexibility, etc.). Software as a Service (SaaS) is one of cloud service model that has been acknowledged as...
master thesis 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in de spoorsector is een studie naar de samenhang tussen institutionele veranderingen en de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse spoorsector in de afgelopen decennia. In deze periode heeft de spoorsector ingrijpende veranderingen ondergaan, die onder andere tot doel hebben de productiviteit te verbeteren. Uit de...
report 2013
document
Van der Kooij, B.J.G. (author)
This paper focusses on the definition of the word ‘innovation’ as used in scholarly manuscripts (books and articles) about the topic of Innovation. The research was done in 1988, and reported in the Dutch Language in a Research Paper of the University of Eindhoven (The Netherlands). As preparation for a comparable larger study in 2013, the...
report 2013
document
De Graaf, R. (author), Van der Duin, P.M. (author)
Since many of today's problems are becoming ever more complex, the way we look for and manage innovations to solve these problems should also be innovated. We introduce the ‘Collective Innovation’ approach to deal with these kind of ‘wicked problems’ that require the input of many different parties. Furthermore, in Collective Innovation it is...
journal article 2013
document
Niaounakis, T.K. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
report 2013
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
Doelmatigheid door een digitale overheid is een studie naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienst verlenen bij Burgerzaken. In de studie is de digitale dienstverlening en een aantal innovaties gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de...
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Dumaij, A.C.M. (author)
De kostendoelmatigheid is berekend voor alle ziekenhuizen ten opzichte van de beste praktijk ziekenhuizen in 2010 en verklaard aan de hand van 26 beschikbare sturingsvariabelen. Vier variabelen laten effect zien. Een grotere Raad van Toezicht en een kleinere Raad van Bestuur verhogen de kostendoelmatigheid. De aanwezigheid van een bonussysteem...
report 2013
document
Felso, F. (author), Wilschut, J.A. (author), De Groot, H. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Een kleine 80% van de Nederlandse gemeenten besteedt de inzameling van huishoudelijk afval uit aan een andere organisatie. Contractvoorwaarden en de kostendoelmatigheid van gemeentelijk afvalbeheer is een studie naar bepalingen uit contracten gesloten met externe partijen en de mate waarin deze de doelmatigheid bevorderen. Eveneens wordt...
report 2012
document
Dumaij, A.C.M. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Felso, F.A. (author)
De productiviteit in de Nederlandse energiesector heeft zich de periode 1988-2010 ontwikkeld met gemiddeld 2,0 procent per jaar. Tot 1999 neemt de productiviteit licht toe. In de periode 1999-2006 is er sprake van een sterke toename van de productiviteit met gemiddeld 6,7 procent per jaar. In deze periode krijgt de liberalisering en...
report 2012
document
Van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Kosten aan de marge is een onderzoek naar marginale kosten bij alternatieve productbeschrijvingen voor ziekenhuizen. In de studie is de productie van ziekenhuizen bepaald aan de hand van de opbrengsten die voortvloeien uit de productie van DBC’s. De op geld gewaardeerde DBC-productie is gebruikt om een kostenfunctie te schatten. Hierdoor is het...
report 2012
document
Kleinknecht, A.H. (author)
De kans op verkiezingen en een links kabinet stijgt nu het kabinet–Rutte op het punt staat maatregelen te nemen die de economische malaise doen toenemen. Linkse partijen moeten zich hierop voorbereiden en nu al zoeken naar bezuinigingsmaatregelen en belastingverhogingen waar zij het over eens kunnen worden. Dat deze nodig zullen zijn staat vast:...
book chapter 2012
document
Oostdam, M.P.C. (author)
Many knowledge intensive small and medium size organizations have already implemented knowledge management tools and approaches, but often in an unstructured and intuitive fashion. This makes managing knowledge processes difficult, may hinder adoption by support workers, and reduces the effects on organizational performance. Observations at the...
master thesis 2012
document
Dumaij, A.C.M. (author), Wilschut, J.A. (author)
Waterzuivering transparant is een verkennende studie naar de productiviteit en de kostendoelmatigheid van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties. In deze studie zijn de slibverwerking en het transport buiten beschouwing gelaten. De gegevens zijn ontleend aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2002, 2006 en 2009. Op basis van een...
report 2012
Searched for: department%3A%22Innovation%255C+Systems%22
(1 - 20 of 108)

Pages