Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Gebiedsontwikkeling.nu%22
(1 - 20 of 122)

Pages

document
Baptist, V. (author)
Rotterdams schiereiland Katendrecht wordt tegenwoordig minder in één adem genoemd met haar notoire verleden als Chinatown of red-light district dan met schijnbaar alomtegenwoordige tendensen van gentrificatie. Hoe voorbij de polarisatie te kijken in dit soort debatten? Wandelingen met (oud-)buurtbewoners brengen je – letterlijk en figuurlijk –...
report 2024
document
Rijcken, T. (author), de Zeeuw, W.C.T.F. (author)
‘Water en bodem sturend’ is op zich een goed uitgangspunt voor ruimtelijke inrichting. In de uitwerking dreigt dat echter meer ‘dicterend’ te worden, vinden Friso de Zeeuw en Ties Rijcken. Zij laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe uitstekende gebiedsontwikkelingen dan kopje onder gaan, onder meer door vergaande juridisering.
other 2024
document
Janssen, C. (author), Daamen, T.A. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Najaar 2023 gingen 20 professionals uit de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspraktijk op studiereis naar New York. Een geliefde stad voor een onvergetelijke citytrip, maar wat levert zo’n studiereis op aan nieuwe inzichten voor gebiedsontwikkeling? Céline Janssen, Erwin Heurkens en Tom Daamen doen verslag.
report 2024
document
Boeve, M.N. (author), Verdaas, J.C. (author)
De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Dat regardeert zowel de ruimte in de meest letterlijke zin van vierkante meters als de (milieu)gebruiksruimte. Daarnaast staan met een groeiende en vergrijzende bevolking in combinatie met een krappe...
report 2024
document
Verheul, W.J. (author), Adriaansens, Rémi (author), van der Leij, Imme (author), van Vliet, Jaco (author)
Feyenoord City in Rotterdam is een grote gebiedsontwikkeling die zonder nieuw stadion van de gelijknamige voetbalclub de belangrijkste aanjager verloor. Had dit anders gekund? Wat is uit alle lessen van Feyenoord City de belangrijkste voor andere complexe gebiedsontwikkelingen? Onderzoekers van Arcadis wijzen op het belang van leren in...
report 2024
document
Daamen, T.A. (author), Mehvar, Abdi (author), Taylor, Zac (author), van Bueren, Ellen (author)
Klimaatverandering zorgt tal van nieuwe risico’s voor gebouwen en infrastructuur. Het in kaart brengen van deze klimaatrisico’s is in volle gang, maar de betrouwbaarheid van de beoordelingen die hieruit volgen laat te wensen over en dit maakt de handelingsbasis beperkt. Dat concludeerden de experts die deelnamen aan de eerste Focal Point Meeting...
report 2023
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author), Boeve, M.N. (author)
Stadsranden dringen zich in ons vakgebied in allerlei hoedanigheden op, vooral als het gaat om de vraag of we deze overgangszones moeten oprekken. Maar wat standsranden zijn is immer omstreden, terwijl voor gebiedsontwikkelaars een eigentijds begrip ervan onontbeerlijk is. Hoogleraren Co Verdaas en Marlon Boeve en SKG-directeur Tom Daamen geven...
report 2023
document
Boeve, M.N. (author)
De Omgevingswet faciliteert het gebruik van ‘open normen’ op grotere schaal. Dat wordt best even wennen voor professionals. TU Delft-hoogleraar Marlon Boeve neemt deze aanpak onder de loep. Daarbij passeren ook de eerste praktijkervaringen de revue. Wat zijn de lessen uit de jurisprudentie?
report 2023
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Lammers, I. (author), Verwayen, A.B. (author)
De tweede editie van de GO Barometer is uit! De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) brengt ook dit jaar de stand van zaken binnen het vakgebied van gebiedsontwikkeling in kaart. Gebiedsontwikkeling is een zaak van lange adem, dus er zijn veel overeenkomsten met 2022 – maar toch ook enkele opvallende verschillen. Vooral het stijgende...
report 2023
document
van Zoest, S.P. (author), Daamen, T.A. (author)
De relatie tussen grond en gebiedsontwikkeling wordt niet alleen steeds belangrijker, maar ook steeds complexer. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.
report 2023
document
Verdaas, J.C. (author)
TU Delft-hoogleraar Co Verdaas nam kennis van het voornemen van het Rijk een nieuwe Nota Ruimte uit te brengen. De eerste sinds 2004. Welke ambities verdienen daarin een plek? Wat Verdaas betreft, wordt die vraag vooral bij de regio’s zelf neergelegd. “Vergroot het eigenaarschap bij degenen die geraakt worden door de gestelde doelen.”
report 2023
document
Orobio de Castro, S.A. (author), Daamen, T.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Van bruin naar rood: het bouwen van woningen op veehouderijlocaties vormt een uitweg uit de stikstofproblematiek die Nederland in de greep houdt. Uiteraard is deze stap complex en gevoelig, maar op bepaalde locaties is het toch heel goed mogelijk. TU Delft-afstudeerder Samuel Orobio de Castro deed onderzoek naar de kansen en randvoorwaarden, met...
report 2023
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Je zult maar jong zijn op het platteland. Is er dan nog een perspectief voor de toekomst, nu we ons in het oog van de storm van talloze crises bevinden? Tijdens een studiemiddag van de TU Delft kwamen de dromen van de nieuwe generaties aan bod, evenals de praktische wetten en bezwaren. Willem Korthals Altes rapporteert.
report 2023
document
Janssen, C. (author)
Céline Janssen kijkt voor haar promotieonderzoek regelmatig over de grens. Haar interesse: de sociale duurzaamheid bij de aanpak van bestaande wijken. Dit keer zijn we in Zweden, projectmanager Samir Kafedzic belicht de integrale aanpak in Drottninghög
report 2023
document
Verdaas, J.C. (author)
Nog niet heel lang geleden bestond het idee dat ‘het land af is’. Maar niets is minder waar. De verbouwing van Nederland is ingrijpender dan we tot voor kort voor mogelijk hielden. Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling, gaat in op de vraag hoe we daarvoor de nodige uitvoeringskracht kunnen organiseren.
report 2023
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De relatie tussen stad en land staat vol in de schijnwerpers in het debat over onder meer stikstof, woningbouw en de energietransitie. TU Delft-hoogleraar Willem Korthals Altes laat zien dat de bewoners van het landelijke gebied in de afgelopen decennia in een ‘economische tredmolen’ zijn beland. Voor de vernieuwing van het landelijke gebied is...
report 2023
document
Verheul, W.J. (author), Kersenhout, R.D.S. (author), Janssen, Tobias (author), Veldhuizen, Sanne (author)
Gebiedsontwikkeling die uitgaat van een gezond leven raakt aan de kern van ons bestaan. Als begrip is gezonde gebiedsontwikkeling in opkomst, maar er zijn nog weinig handvatten voorhanden voor gebiedsontwikkelaars, in denken en doen. Daarom formuleren adviseur en onderzoeker Wouter Jan Verheul en collega’s zeven principes voor het werken aan...
report 2023
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Een van de instrumenten om de woningbouw aan te jagen is de inzet van een actief gemeentelijk grondbeleid. Hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft dook in de financiële cijfers. Zijn slotsom: gemeenten laten de kansen liggen, waardoor het woningtekort juist verder oploopt.
report 2022
document
Boeve, M.N. (author), Hobma, Fred (author)
Steeds meer bedrijventerreinen veranderen in gemengde woon-werkgebieden. Met als vooruitzicht dat meer bewoners overlast krijgen van onder meer geur en geluid. En dat van hen verwacht wordt om die milieuhinder te accepteren. Hoogleraar Marlon Boeve en onderzoeker Fred Hobma analyseren aan de hand van het recent vastgestelde bestemmingsplan...
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Volgens vele analisten stevenen we af op een flinke economische recessie. De vastgoedketen wordt geteisterd door hoge bouwkosten en snel oplopende rente. In alle gebiedsontwikkeling-gerelateerde markten heerst onzekerheid. Toch is er volgens SKG-directeur Tom Daamen geen reden tot paniek. “Naast alle onzekerheid zijn er vijf vaste waarden waar...
report 2022
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Gebiedsontwikkeling.nu%22
(1 - 20 of 122)

Pages