Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%255C-DWW%22
(1 - 7 of 7)
document
Pilarczyk, K.W. (author)
As a low-lying and highly developed country, the Netherlands is continuously facing potential flooding disasters. ThatÂ’s why we need strong safe water-retaining structures like sea and river-dikes. Moreover half of the country lies below mean high water level. Without dikes more than half of the country would be endangered by flooding. About 60%...
report 2003
document
Laan, G.J. (author)
Deze publikatie geeft informatie over de constructieve betekenis van de dichtheid en de wateropneming van loskorrelige steenmaterialen in waterbouwkundige constructies. Aangegeven wordt hoe een doelbewuste keuze van de dichtheid tot materiaal- en kostenbesparing kan leiden. Dit is optimaal mogelijk door besteksbepalingen zodanig te formuleren,...
report 1998
document
Van de Wall, A.R.G. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van alle aspecten die bij onderzoek van gesteentematerialen van primair belang zijn. De opzet van het rapport is zodanig dat het tevens ingangen geeft voor het lezen of bestuderen van eerder in het GEOMAT project verschenen publicaties. Het rapport levert achtergrondkennis die noodzakelijk is bij het opzetten van...
report 1997
document
Laan, G.J. (author), Berendsen, E. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author)
"Structuur in eisen" is de aanduiding voor een methodische analyse van constructies ten aanzien van te vervullen eisen. In de analyse worden de relevante constructieve aspecten onderscheiden, benoemd en volgens een zekere systematiek met elkaar in verband gebracht. Hierbij worden eisen op diverse niveaus onderscheiden, randvoorwaarden en...
report 1996
document
Montauban, C.C. (author), Van der Kooij, J. (author)
Inhoud 1 - Inleiding 2 - Locatiegegevens 3 - Opzet onderzoek 4 - Laagdikte 5 - Dichtheid proefstuk (afmetingen; massa) 6 - Dichtheid mengsel; holle ruimte 7 - Samenstelling 8 - Bitumeneigenschappen 9 - Splijtproeven 10- Drukproeven 11- Trekproeven 12- Conclusies 13- Referenties Bijlagen : 1 - Situatie Dijkvak Paesens-Wierum 2 - Dwarsdoorsnede...
report 1991
document
Montauban, C.C. (author)
Inhoud : 1 - Inleiding 2 - Locatiegegevens 3 - Opzet onderzoek 4 - Laagdikte 5 - Dichtheid proefstuk (afmetingen; massa) 6 - Dichtheid mengsel; holle ruimte 7 - Samenstelling 8 - Bitumeneigenschappen 9 - Splijtproeven 10- Drukproeven 11- Trekproeven 12- Conclusies 13- Referenties Bi jlagen : 1 - Situatie Damvak Middelplaat 2 - Dwarsdoorsnede...
report 1990
document
Montauban, C.C. (author)
Inhoud; 1. Inleiding 2. Westkapelse Zeedijk 3. Opzet proefvakken 4. Aanleg proefvakken 5. Monstername 6. Analyseresultaten (Standaard) 7. Vergelijking dichtheid proefstuk 8. Vergelijking proefvakdata met opleveringscontrole 9. Stijfheidsmoduli 10. Sterkte 11. Conclusies 12. Referenties 13. Bijlagen
report 1989
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%255C-DWW%22
(1 - 7 of 7)