Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"Stichting%5C+Kenniscentrum%5C+for%5C+People%5C+and%5C+Buildings"
(1 - 1 of 1)
document
Batenburg, R (author), van der Voordt, Theo (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een onderzoek naar de invloed van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit, op zichzelf en in verhouding tot de invloed hierop van tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over het werk en de invloed van persoons- en functiekenmerken. Gaat een hogere tevredenheid over de...
report 2008